قربون دست و پای بلوریت مادر

 

Ryan- mommy! do you need my help?

- You can help if you want to!

- I know, but do you NEED my help?

- Yes, ]I need  your help. will you please help me?

-sure!!

 

یعنی ها همینجور که میگذره خصلتهای مردونه اش بروز میکنه. اینکه دوست داره احساس قدرت کنه و نشون بده که قویه و یکی بهش نیاز داره. خیلی حال خوبیه تماشای بزرگ شدنش. همیشه همه جا خونده بودم که محبت مادری یه طرفه است، و یه مادر نیازی نداره که بچه اش بهش محبت بکنه یا نه. اما من وقتی رایان بهم میگم آی لاو یو و من میگم آی لاو یو تو و اون میگه من بیشتر، غرق شادی میشم، لذت میبرم. کیف میکنم از اینکه دوستم داره. شاید دارم دنبال تائید میگردم که بدونم مادر خوبی براش هستم یا نه. نمیدونم...

/ 0 نظر / 43 بازدید