حوصله گرم شدن

در حال بازی با رایانک.

مامی بیا بازی کنیم.

باشه ولی باید کوتاه باشه که حوصله ام سر نره.

بیا مامی یه مجیک انجام بدم. ( 3 تا کارت میده دست من و میگه ببر پشتت و اونور رو نگاه کن . بعد یواشکی یه دونه از توی دستم میکشه بیرون) و میگه تادااااااااا!

منم خودمو متعجب نشون میدم و میپرسم چجوری کارت غیب شد و اومد توی دست تو؟

خوشحال میگه: دیگه حوصله ات گرم شد، حالا میتونیم زیااااد بازی کنیم. نیشخندقلبماچ

 

----

اون روز یه عنکبوت کشتم. معترض به من میگه مامممممممممممی you killed mother nature!!! منم خنده ام گرفت و گفتم میخوام mother nature نداشته باشم. آخه عنکبوت تو خونه چی میگه!! اینم از مزایای زندگی کردن کنار آب!!

---

تور خونه دیدنمون همچنان ادامه داره. طفلی بچه ام خیلی خسته میشه مخصوصا روزهایی که بعد از کار بدو بدو 4-5 جا رو میبینیم. امیدوارم این مرحله هم زود طی بشه و بتونیم جایی رو که بهترینه انتخاب کنیم.

دو روز تعطیلی رو مرضی اومد پیشمون. صبح شنبه تا ظهر مشغول خونه دیدن بودیم. تا عصر در حال تجزیه تحلیل لیستینگ ها بودیم. شبش رفتیم داون تاون قدم زدیم. امروز هم بعد از یه چت مفصل با مامانینا رفتیم خرید و ماحصل این خرید یه کیف آجری برای خودم بود. رایان امروز بهم اصرار کرد که یه تاپ رنگی برای خودم بگیرم و منم با کمال میل خریدم. وقتی اومدیم خونه گفت میخوای بپوشیش؟ گفتم میذارم دوش که گرفتم بعد تنم میکنم. از حموم که در اومدم دیدم تاپ جدیدمو برام گذاشته و تی شرت جدیدی که امروز براش گرفته بودم رو هم پوشیده و میگه چی فکر میکنی راجع به لباست؟؟ کلی ازش تعریف کردم و گفتم سلیقه ات خیلی خوووووووبه. شب هم بهم سفارش کرد که با این لباس نمیخوابی چون این لباس مهمونیهنیشخندقلب

آه راستی امشب هم موهاشو زدم. هنوزم با هم کلنجار داریم سر مو کوتاه کردن. تا حالا زیر بار آرایشگاه رفتن نرفته چون میترسه از قیچی. این دفعه دیگه 3-4 ماهی از آخرین باری که موهاشو زده بودم میگذشت. به هوای کارتون نشوندمش توی بالکن و موهاشو تا جایی که میتونستم کوتاه کردم که دیرتر بلند شه. البته اینم بگم وقتی موهاش بلند میشه منگول منگولهاش موهاش ظاهر میشه و من خوشم میاد. اما خوب موهای کوتاه مرتبتره و وقتی موهاشو میزنه شبیه پسرهای بزرگ میشه. قربون قیافه ات مادرماچبغل

/ 0 نظر / 36 بازدید